Procedury Uproszczone
Procedury Uproszczone - Agencja Celna CEL-MAR dokonuje odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie, eksporcie towarów.