Procedury Uproszczone
Procedury Uproszczone - Agencja Celna CEL-MAR dokonuje odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie, eksporcie, powrotnym wywozie.
Posiadamy pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych z możliwością dokonywania odpraw celnych importowych z wykorzystaniem art.33a ustawy o VAT – brak konieczności uiszczania podatku VAT przy imporcie towaru.

Korzyści:
  • odprawy celne poza godzinami pracy urzędu celnego,
  • skrócenie czasu trwania odprawy celnej.