Informacja prawna

Przed skorzystaniem z informacji umieszczonych na stronie www.cel-mar.com.pl, należy uważnie przeczytać poniższe warunki:

  1. Wszystkie materiały, które znajdują się na tej stronie sieci Web („STRONIE”) zostały dostarczane przez firmę CEL-MAR sp.j., („CEL-MAR”) w ramach usługi świadczonej na rzecz klientów firmy i mogą być wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.
  2. Wszystkie znaki towarowe, nazwy, znaki graficzne oraz zawartość strony są własnością firmy CEL-MAR, jej partnerów handlowych lub klientów.
  3. Znaki towarowe oraz marki należące do firmy CEL-MAR mogą być używane tylko zgodnie z zastosowaniem dozwolonym w tym Oświadczeniu Prawnym lub po uprzednim uzyskaniu zgody firmy CEL-MAR. Cała zawartość tej STRONY stanowi własność firmy CEL-MAR lub dostawców zawartości, i jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów pochodzących z tej STRONY może stanowić naruszenie prawa autorskiego, znaków towarowych i/lub innych przepisów i podlega odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.
  4. Zewnętrzne łącza. W przypadku, gdy firma CEL-MAR podaje łącza do innych stron sieci Web, łącza takie podawane są jedynie dla wygody użytkownika i firma CEL-MAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść czy prawdziwość informacji zawartych na takich stronach sieci Web.
  5. Wyłączenie gwarancji. Informacje zawarte na tej STRONIE są dostarczone bez jakiejkolwiek zamierzonej czy domniemanej gwarancji. Firma CEL-MAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym m.in., z tytułu odszkodowania za utratę zysków, przerwania działalności przedsiębiorstwa, czy utraty informacji, wynikłe z używania lub niemożliwości używania zawartych tu informacji.
  6. Przeglądanie. STRONA sieci Web firmy CEL-MAR zoptymalizowana jest do przeglądarki Microsoft Internet Explorer 7.0. Dane na tej STRONIE są w formacie pliku w Adobe Acrobat.
  7. Zmiana warunków. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków bez uprzedzenia.