Doradztwo Celne
Pomagamy w rozwiązywaniu problemów z zakresu przepisów celnych i podatkowych (podatek akcyzowy i VAT), oraz w uzyskaniu wszelkich zezwoleń wydawanych przez organy celne.

Zakres i warunki usług doradczych ustala się indywidualnie.