Kompleksowa Obsługa Celna
Oferta Agencji Celnej CEL-MAR obejmuje:

w zakresie handlu zagranicznego:
 • kompleksową obsługę celną podmiotów gospodarczych w imporcie, eksporcie, tranzycie oraz w procedurach gospodarczych,
 • odprawy celne eksportowe w systemie ECS,
 • odprawy celne tranzytowe w systemie NCTS,
 • odprawy celne w procedurze uproszczonej,
 • wystawianie dokumentów celnych i przewozowych:

  - deklaracji SAD,
  - deklaracji SAD-BIS,
  - świadectwa pochodzenia,
  - świadectw przewozowych EUR.1,
  - międzynarodowych listów przewozowych CMR,
  - karnet TIR,
  - listów przewozowych CIM,
  - listów kolejowych SMGS,

 • obsługa systemów celnych: NCTS, ECS, ZEFIR, PUESC
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń w ramach gospodarczych procedur celnych,
 • uiszczanie należności celnych przywozowych i innych opłat,
 • zabezpieczenie w ramach Wspólnej i Wspólnotowej Procedury Tranzytowej w procedurze tranzytu za dokumentem T1 i T2,
 • zabezpieczenie majątkowe na poczet długu celnego ciążącego na towarze w procedurach przywozowych
 • reprezentacja przed organami celnymi:

  - składanie odwołań,
  - sporządzanie wniosków dotyczących wszelkich spraw celnych,
  - sporządzanie wszelkich wniosków, również o rejestrację w systemie EORI i PDR,
  - sporządzanie świadectw pochodzenia,

 • doradztwo celne,
w zakresie handlu Wspólnotowego:
 • opracowanie deklaracji INTRASTAT,
 • sporządzanie zestawień indywidualnych,
 • przekazywanie deklaracji do izb celnych,
 • archiwizacja danych przekazywanych do izb celnych,
 • reprezentacja przed izbą celną, składanie wyjaśnień,
 • sporządzanie deklaracji podsumowujących VAT,
 • sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych.