Odprawy Celne
Odprawy Celne - Agencja Celna CEL-MAR oferuje pełną obsługę celną handlu zagranicznego - każdy z naszych oddziałów świadczy usługi w zakresie reprezentacji, tj. występowania w imieniu i na rzecz osób i podmiotów gospodarczych przed organami celnymi, a mianowicie:
  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do odpraw celnych,
  • dokonywanie zgłoszeń celnych w imieniu podmiotu
  • uiszczanie należności celnych przywozowych oraz innych opłat,
  • wnoszenie odwołań i innych wniosków rozpatrywanych przez organy celne,
Powyższe czynności standardowo prowadzone są na podstawie upoważnienia bezpośredniego. Udzielamy zabezpieczenia należności celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu i tranzycie.