Dokumenty do Pobrania
Informacja o Ochronie i Przetwarzaniu Danych Osobowych rodo
Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT upoważnienie dla AC INTRASTAT
Upoważnienie do działania w formie przedstawicielstwa przed Urzędem Celnym upoważnienie 2018
Deklaracja EUR1
Długoterminowa deklaracja dostawcy dotycząca produktów posiadających status preferencyjnego pochodzenia.
deklaracja EUR 1
Deklaracja EUR1 - SZWAJCARIA
Długoterminowa deklaracja dostawcy dotycząca produktów posiadających status preferencyjnego pochodzenia.
deklaracja EUR 1 - SZWAJCARIA
Oświadczenie do świadectwa pochodzenia. oświadczenie do świadectwo pochodzenia