System ECS
W ramach systemu ECS Agencja Celna CEL-MAR :
  • dokonuje odprawy celne w procedurze standardowej i uproszczonej ,
  • zapewnia monitoring operacji wywozowej,
  • prowadzi archiwizację potwierdzeń IE599 wywozu towarów poza granicę UE.

ECS, to System Kontroli Eksportu (ang. Export Control System) jest wspólnotowym systemem obsługującym elektronicznie zgłoszenie wywozowe. Zapewnia automatyzację procedury wywozu i jej pełny monitoring. Umożliwia elektroniczne potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty.