System CELINA
W ramach systemu CELINA Agencja Celna CEL-MAR :
  • dokonuje odprawy celne importowe w procedurze standardowej i uproszczonej
  • dokonuje odprawy celne w procedurach gospodarczych
  • przekazuje elektronicznie deklaracje INTRASTAT

System CELINA wspomaga pracę organów celnych nie tylko w zakresie obsługi zgłoszeń celnych. Od 1 maja 2004 r. jego funkcjonalność została rozszerzona. Oprócz obsługi zgłoszeń celnych jest on również wykorzystywany m.in. do rejestrowania i przetwarzania danych pochodzących z przekazywanych organom celnym elektronicznych deklaracji INTRASTAT, tj. deklaracji ułatwienia i przyspieszenia obsługi zgłoszeń celnych.

Wdrażanie systemów celnych ma na celu przyspieszenie i usprawnienie obsługi zgłoszeń celnych.