Akcyza
Sporządzamy deklaracje akcyzowe na towary krajowe i z państw wspólnotowych:
  • deklaracje akcyzowe AKC-U do urzędu celnego na sprowadzane z UE samochody osobowe,
  • deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego VAT-24, VAT-23, itp.,